• youtube
  • facebook

Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự án trăm tỷ ‘ngược quy trình‘?

Đó là câu hỏi được đặt ra trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, khi dự án này còn chưa xây dựng xong phương án kỹ thuật và dự toán để trình UNBD tỉnh, chưa có ý kiến của Sở Tài chính, chưa có quyết định phê duyệt chính thức của tỉnh, dự án mới chỉ ở chủ trương… Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu (TNMT) đã thông báo ký hợp đồng Liên doanh với đơn vị thi công và đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ tạo điều kiện thi công. Tổng dự toán của dự án là hơn 118 tỷ đồng.
Cụ thể ngày 12/12/2018, Sở TNMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có văn bản 7138/STNMT – KHTC gửi các đơn vị: UBND huyện Châu Đức; Phòng TNMT huyện Châu Đức; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức về việc “hỗ trợ, tạo điều kiện thi công, công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức”.

Cũng trong văn bản này, Sở TNMT ghi rõ: “Thực hiện chỉ sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu tại công văn số 10683/UBND-VP ngày 23/10/2018 về việc chủ trương thực hiện công trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức. 

 Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, Sở TNMT giao cho Liên danh trung tâm kỹ thuật, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Công ty cổ phần Hưng Quốc thực hiện công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại hợp đồng số 05/HĐNT/STNMT-TTKT-LD ngày 06/12/2018”. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ngày 25/12/2018 Sở TNMT mới có tờ trình số 7495/TTr-STNMT, trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tự toán kinh phí và đặt hàng nhà nước thực hiện công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đại chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cũng trong ngày 25/12/2018 Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu cũng mới gửi công văn số 4977/ST-TCHCSN tới UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thẩm định dự toán kinh phí…cho dự án. 

Dòng tâm sự chua xót của cô gái đi XKLĐ: Bạn sẽ phải sống như cỏ dại
Gái 30 chưa lấy chồng, bố mẹ ngay lập tức “tách khẩu”

Như vậy, ngày 25/12/2018, Sở TNMT mới gửi tờ trình lên UBND tỉnh. Nhưng trước đó ngày 6/12/2018, Sở TNMT đã ký hợp đồng với liên danh Trung tâm Kỹ thuật TNMT Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Hưng Quốc.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Sở TNMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đang làm "ngược quy trình" và Công ty Hưng Quốc có được quá “ưu ái” trong việc thực hiện dự án này?

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan cho kiểm tra, rà soát và sẽ thông tin sau ngày 1/8/2019.

create

Mạnh Đức / baodatviet.vn